ד' אייר, תשס"ז
22 אפריל 2007
069/2007
כתבה רחל בן יוסף, תחום תעשייה ועסקים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
על פי נתוני המגמה, בשלושת החודשים ינואר- מרס 2007 נרשמה עלייה, במחירים קבועים, של 11% בחישוב שנתי, בסך כל המכירות של רשתות השיווק. זאת, בהמשך לעלייה של 9.7% בשלושת החודשים אוקטובר-דצמבר 2006.


במכירות המזון של רשתות השיווק נרשמה על פי נתוני המגמה עלייה, במחירים קבועים, של 8.2% בחישוב שנתי בשלושת החודשים ינואר-מרס 2007, בהמשך לעלייה של 4.9% בשלושת החודשים אוקטובר - דצמבר 2006.


נתונים אלה, הנאספים מדי חודש מרשתות השיווק על ידי סוקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משמשים אינדיקטור לצריכה הפרטית, והם מקדימים בחודש את נתוני פדיון המסחר הקמעוני ממקורות מע"מ, המשמשים גם הם אינדיקטור נוסף.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}