י"א טבת, תשס"ח
20 דצמבר 2007
253/2007
כתבה רחל בן יוסף, תחום תעשייה ועסקים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
על פי נתוני המגמה, בשלושת החודשים ספטמבר- נובמבר 2007 נרשמה עלייה של 5.3% במחירים קבועים בחישוב שנתי, בסך כל המכירות של רשתות השיווק(*). זאת, בהמשך לעלייה של 7.4% בשלושת החודשים
יוני-אוגוסט 2007.

 
במכירות המזון של רשתות השיווק נרשמה על פי נתוני המגמה עלייה של 2.8% במחירים קבועים בחישוב שנתי בשלושת החודשים ספטמבר-נובמבר 2007, בהמשך לעלייה של 4.3% בשלושת החודשים יוני-אוגוסט 2007.

 
בחודשים ינואר-אוקטובר 2007, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, על פי נתונים מנוכי העונתיות במחירים קבועים, נרשם גידול של 10.6% בהיקף מכירות מוצרי הטקסטיל וההלבשה, 10.6% במוצרי בני קיימה ו- 12% במוצרי הקוסמטיקה, תרופות, צעצועים, ספרים, ציוד משרדי ואופטיקה הכלולים בסעיף השונות של מוצרי הצריכה. מכירות הדלק עלו בחודשים אלה ב-5.6%. יש לציין כי מכירות המוצרים האלה הינן בחנויות מתמחות שאינן מוכרות מזון.

 
נתונים אלה, הנאספים מדי חודש מרשתות השיווק על ידי סוקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משמשים אינדיקטור לצריכה הפרטית, והם מקדימים בחודש את הנתונים של פדיון המסחר הקמעוני ממקורות מע"מ, המשמשים גם הם אינדיקטור נוסף.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}