כ"ה שבט, תשס"ז
13 פברואר 2007
021/2007

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בשנת 2005:

  • 1.65 מיליון משפחות בישראל
  • המשפחה הישראלית כוללת בממוצע 3.7 נפשות
  • בכמחצית מהמשפחות זוג הורים וילדים עד גיל 17
  • כ-93 אלף משפחות הן חד-הוריות עם ילדים עד גיל 17, שהן 6% מכלל המשפחות
  • כ-97% מהזוגות בישראל הם זוגות נשואים והיתר (3%), הם זוגות החיים יחד ללא נשואים
  • בחמש שנים האחרונות גדל מספר האמהות החד-הוריות הרווקות בכ-40%
  • כ-74% ממשקי הבית הם משקי בית עם מועסקים, ואולם במשקי בית בהם יש לפחות נפש אחת בגיל העבודה עולה האחוז ל-86%.
  • 94% מבין בני 20 ומעלה המשתייכים למשקי בית בהם גרות משפחות דווחו על שביעות רצון מהקשר עם משפחתם.
  • עלייה ריאלית של 2.3% לעומת שנת 2004 בהוצאה של משקי בית על מצרכים ושירותים


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}