י' סיון, תשס"ז
27 מאי 2007
094/2007
כתבה רות סחייק, תחום סטטיסטיקה של עבודה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
          ברבע הראשון של שנת 2006:

  • אחוז הבלתי מועסקים – 7.7% (לעומת 7.8% ברבע הקודם)
  • אחוז בני 15 ומעלה בכוח העבודה האזרחי 56.1% (לעומת 55.6% ברבע הקודם)
  • ברבע זה מתפרסמים לראשונה נתונים רבעוניים של תכונות כוח העבודה האזרחי לפי מחוז מגורים


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}