ז' טבת, תשס"ח
16 דצמבר 2007
242/2007

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ברבע השלישי של השנה:

  • העודף בחשבון השוטף ירד  ל- 0.7 מיליארד דולר, מ- 1.5 מיליארד דולר ברבע הקודם
  • הגירעון בחשבון הסחורות והשירותים עלה ל-1.5 מיליארד דולר, מ- 0.7 מיליארד ברבע הקודם

    בינואר-ספטמבר השנה:

 

  • גידול של 5.9 מיליארד דולר בהשקעות ישירות של ישראל בחו"ל ושל  8.0 מיליארד דולר בהשקעות ישירות של חו"ל בישראל


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}