ג' חשון, תשס"ח
15 אוקטובר 2007
198/2007

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ספטמבר  2007

 

יציאות לחו"ל של ישראלים:

בחודש ספטמבר 2007 נרשמו כ-450 אלף יציאות ישראלים לחו"ל  (כ-4% מכלל היציאות היו ,ככל הנראה, של ישראלים השוהים בחו"ל למעלה משנה ומגיעים לישראל לביקורי מולדת)[1].
380 אלף מהיציאות לחו"ל (84% מכלל היציאות) היו בדרך האוויר, וכ-48 אלף היו בדרך היבשה, מתוכן 26 אלף יציאות היו  לסיני דרך מעבר הגבול "אילת", ו-22 אלף יציאות נרשמו במעברי הגבול לירדן (מעברי "נהר הירדן" "אלנבי" ו"ערבה"). 23 אלף יציאות היו בדרך הים.
נתונים אלה מבוססים על רישום תנועות הישראלים בגבולות.

 
ינואר-ספטמבר 2007


בינואר-ספטמבר נרשמו כ- 3.3 מיליון  יציאות לחו"ל (עלייה של 14% לעומת התקופה המקבילה אשתקד), מתוכן כ- 2.7 אלף יציאות בדרך האוויר (עלייה של 12%), ו-429 אלף בדרך היבשה (עליה של 28% ). בדרך הים היו כ-126 אלף יציאות (עלייה של 13% לעומת התקופה המקבילה אשתקד).

 [1] אומדן זה חושב על בסיס נתונים שהתקבלו עד לחודש אפריל 2007{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}