י"א כסלו, תשס"ח
21 נובמבר 2007
224/2007
כתב ליאור זיסמן, תחום מרשם עסקים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
  • על פי נתונים מנוכי עונתיות, בחודשים ינואר-ספטמבר 2007, גדל הפדיון (במחירים קבועים) 
         בענפי המסחר והשירותים ב-9.5%, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 
         זאת, בהמשך לעלייה של 8.7% בשנת 2006, בהשוואה לשנת 2005.

 

  • על פי נתוני המגמה, בחודשים יולי-ספטמבר 2007, גדל הפדיון בענפי המסחר והשירותים
ב – 5.8% בחישוב שנתי, זאת לאחר עלייה של 9.7% בחישוב שנתי בחודשים אפריל – יוני 2007.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}