י"ט חשון, תשס"ט
17 נובמבר 2008
233/2008

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
אוקטובר 2008

  • 373 אלף ישראלים[1] בקירוב יצאו לחו"ל. בסך הכל נרשמו 407 אלף יציאות[2].
  • 352 אלף מהיוצאים לחו"ל יצאו פעם אחת בלבד במהלך חודש ספטמבר, ו-21 אלף מהם יצאו לחו"ל פעמיים או יותר.
  • 72% מהיוצאים פעמיים או יותר היו גברים.
הגיל הממוצע של הישראלים אשר יצאו לחו"ל בדרך האוויר היה 40, בדרך היבשה והים 35.[1] הנתונים בפסקה זו מתייחסים למספר האזרחים הישראלים שיצאו לחו"ל.
  הנתונים בהמשך ההודעה מתייחסים אך ורק למספר היציאות ולא למספר האזרחים היוצאים.
[2] כולל יציאות של אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל ומגיעים לביקורי מולדת (כ-4% מכלל היציאות).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}