ב' סיון, תשס"ח
05 יוני 2008
103/2008
כתבה חנה טובי, תחום חקלאות וסביבה
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

חלב:

  • תפוקת החלב הכוללת בשנת 2007 נאמדה בכ-1,226 מיליון ליטר 
  • ההוצאה הממוצעת של משקי הבית בישראל על חלב מפוסטר בשנת 2006 הייתה

       48.6 ש"ח בחודש. 

  • ​​​​מחיר החלב המפוסטר עלה בשנת 2007 בכ – 10.9 אחוזים.

 דבש:

  • תפוקת הדבש נאמדה בשנת 2007 בכ-3,300 טון

מחירי הדבש עלו בשנת 2007 ב-3.2%{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}