י"ט חשון, תשס"ט
17 נובמבר 2008
232/2008
כתבה אסנת לוי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

ינואר - אוקטובר 2008 נתונים מקוריים (לוח א )

מבקרים - תיירים ומבקרי יום[1]
בחודשים ינואר – אוקטובר השנה נרשמו 2.567 מיליון כניסות מבקרים לישראל ( 36% יותר מהתקופה המקבילה אשתקד). 2.2 מיליון מתוכן היו כניסות של תיירים (עלייה של 26%), ו-394 אלף כניסות של מבקרי יום. תופעת מבקרי היום שהחלה ב-2007, הייתה רק בתחילתה במחצית הראשונה של השנה , ובמהלך השנה היא התרחבה,  לכן נתוני ינואר – אוקטובר 2008 גבוהים עד פי שלושה מהחודשים המקבילים אשתקד.

 

תיירים 
 1.78 מיליון מכניסות התיירים היו בדרך האוויר (עלייה של 22%), רובן דרך נתב"ג. מספר שיא של כניסות (12,000) ליום אחד נרשם ביום שקדם לערב סוכות ה-12 לאוקטובר, שהוא גם המספר הגבוה ביותר של כניסות ליום במהלך כל שנת 2008. 
בדרך היבשה נרשמו 387 אלף כניסות - 51% יותר מהתקופה המקבילה אשתקד.


[1] "תייר" – מבקר השוהה בישראל מעל 24 שעות.

   "מבקר יום" – מבקר השוהה פחות מ-24 שעות, בקבוצה זו כלולים גם הנוסעים בשיוט.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}