י"ח אב, תשס"ח
19 אוגוסט 2008
162/2008
כתבה גליה יוחאי, תחום מדדי עסקים ותעשייה
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

במחצית הראשונה של שנת 2008 גדל הייצור התעשייתי ב- 11.5% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2007, זאת עפ"י נתונים מנוכי עונתיות.

עפ"י נתוני המגמה נרשמה בחודשים אפריל-יוני 2008 עלייה של 14.9% בחישוב שנתי בייצור בתעשייה, זאת בהמשך לעלייה של 18.9% בשלושת החודשים הקודמים (ינואר-מרס 2008). עיקר העלייה מתבטא בענפי הטכנולוגיה העילית. עם זאת, בענפי הטכנולוגיה המסורתית, ממשיכה הירידה בנתוני המגמה. בענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית והמעורבת-מסורתית, התמתנה העלייה במגמת הייצור התעשייתי בהשוואה  לשלושת החודשים הקודמים.

במספר משרות שכיר בתעשייה נרשמה עלייה של 0.7% בחישוב שנתי, עפ"י נתוני המגמה. בענפי הטכנולוגיה העילית נרשמה עלייה של 3% ובענפי הטכנולוגיה המסורתית ירידה של 1.2%.

נתונים ראשוניים (במחירים קבועים) אלה, מתבססים על הייצור התעשייתי במפעלי תעשייה עם משרת שכיר אחת לפחות.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}