א' טבת, תשס"ט
28 דצמבר 2008
271/2008

לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666 info@cbs.gov.il


 

• בישראל, ההוצאה הלאומית לחינוך במוסדות חינוך – 8.0% ֵמהתמ"ג– גבוה מיתר מדינות ה-OECD (6.1%).
• ההוצאה לחינוך לתלמיד בכל דרגי החינוך, נמוכה ב-31% עד 44% מהממוצע במדינות ה-OECD, בדרגי החינוך השונים.
• בישראל, אחוז ההוצאה על מוסדות חינוך יסודי, תיכון (כולל חט"ב) ומכינות קדם אקדמיות ממקורות ציבוריים ופרטיים דומה לממוצע במדינות ה-OECD.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}