ט"ז אלול, תשס"ח
16 ספטמבר 2008
187/2008
כתבה טלי רוזנפלד
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

אוגוסט 2008
ישראלים  יוצאים1 
• 517 אלף ישראלים2  בקירוב יצאו לחו"ל , כ-557 אלף יציאות נרשמו בסך הכל.
•  כ-494 אלף מהיוצאים לחו"ל יצאו פעם אחת בלבד במהלך חודש אוגוסט, וכ-23 אלף מהם יצאו לחו"ל פעמיים או יותר.
•  כ-71% מהיוצאים פעמיים או יותר היו גברים.
• הגיל הממוצע של הישראלים אשר יצאו לחו"ל בדרך האוויר והים היה 36 ,בדרך היבשה - 30

 

[1] הנתונים בפסקה זו מתייחסים למספר האזרחים הישראלים שיצאו לחו"ל, הנתונים בהמשך ההודעה מתייחסים אך ורק למספר היציאות      ולא למספר האזרחים היוצאים.                 

[2] כולל אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל ומגיעים לביקורי מולדת (כ-4% מכלל היציאות).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}