כ"ד אב, תשס"ח
25 אוגוסט 2008
169/2008
כתבה יונת קנת-שינפלד, תחום תחבורה ותקשורת
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בחודש יולי 2008 נרשמו על ידי משטרת ישראל (בתיקי ת"ד) 1,282 תאונות דרכים עם נפגעים (לא כולל תאונות שאירעו ביהודה ושומרון), מהן 25 תאונות קטלניות ו-115 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 2,254 איש, מהם 27 הרוגים ו-143 פצועים קשה.
על פי נתוני המגמה, נמצא כי במספר התאונות מסתמנת ירידה שהחלה בחודש מאי 2008 ונמשכה עד לחודש יולי 2008, בקצב של כ- 0.8% בממוצע לחודש וזאת לאחר עלייה בין החודשים דצמבר 2007 לאפריל 2008 בקצב של      כ-0.6% בממוצע לחודש (לוח 1, תרשימים 1 ו-2)
נתוני המגמה של מספר הנפגעים מצביעים על כך שהחל בחודש נובמבר 2006 ועד לחודש יולי 2008, נרשמה ירידה בקצב של כ-1.1% בממוצע לחודש וזאת לאחר עלייה בין החודשים מאי 2006 ועד לחודש אוקטובר 2006 בקצב של     כ-  0.4% בממוצע לחודש (לוח 1)
 בנוסף לכך, נרשמו בחודש יולי 2008 ביהודה ושומרון (לא כולל שטחי הרשות הפלשתינאית) 64 תאונות, מהן תאונה קטלנית אחת ו-9 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 138 איש, מהם הרוג אחד ו-10 פצועים קשה.
עוד יצוין, בחודש יולי 2008 נרשמו ע"י משטרת ישראל (בתיקי "כללי עם נפגעים") כ- 4,620 דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל, מהם כ-70 באזור יהודה והשומרון.
הנתונים מבוססים על עיבודים שנערכו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתוך קובץ תאונות דרכים עם נפגעים של משטרת ישראל. עיבוד החומר נעשה במימונה של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}