י"ב אב, תשס"ח
13 אוגוסט 2008
154/2008
כתבה אסנת לוי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

יולי 2008

מבקרים – תיירים  ומבקרי יום*

בחודש יולי השנה נרשמו 262.2 אלף כניסות מבקרים לישראל.  219.2 אלף  מהכניסות היו של תיירים, והשאר  43 אלף היו כניסות  של מבקרי יום .

4,300 כניסות ממבקרי היום היו של נוסעים בשיוט. 

תיירים

מתוך כניסות התיירים 187.2 אלף היו בדרך האוויר, (כ-186.1 אלף  היו דרך נתב"ג  ועוד 1,100 היו בטיסות ישירות לאילת)  32 אלף כניסות היו בדרך היבשה, בדרך הים נרשמו כניסות ספורות בלבד.

מתוך 32 אלף הכניסות בדרך היבשה 14.3 אלף היו דרך גשר אלנבי, 5,600 היו דרך מעבר רבין (ערבה), כ-3,500 דרך נהר הירדן, ועוד   כ-8,700 היו דרך תחנת הגבול אילת.

זאת, על סמך  סיכומים ארעיים  של הנתונים שהתקבלו מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד התיירות. 

ביקורי יום

בחודש יולי היו 43,200  כניסות של מבקרי יום , 25 אלף מתוכן היו בדרך היבשה , 13.9 אלף כניסות בדרך האוויר (13.7 אלף דרך נתב"ג), עוד 4,300 כניסות של נוסעים בשיוט. הכניסות דרך אילת (טאבה) ונתב"ג מהוות 94% מביקורי היום.

מתוך הכניסות בדרך היבשה לביקורי יום בישראל רובן (23 אלף) היו כניסות דרך מעבר גבול אילת (טאבה). הגידול של מבקרי היום בשנה האחרונה בא בעקבות ההקלה במדיניות מתן אשרות כניסה לישראל לביקורי יום,  לקבוצות מאורגנות של תיירים ממזרח אירופה.

 

  * "תייר" – מבקר השוהה בישראל מעל 24 שעות
   "מבקר יום" – מבקר השוהה פחות מ-24 שעות, בקבוצה זו כלולים גם הנוסעים בשיוט.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}