י"ד סיון, תשס"ח
17 יוני 2008
111/2008

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

מאי 2008
• 294 אלף ישראלים בקירוב1 יצאו לחו"ל ( 57% מהם גברים); כ-329 אלף יציאות נרשמו בסך הכל.
•   כ-274 אלף מהיוצאים לחו"ל יצאו פעם אחת בלבד במהלך חודש מאי, וכ-20 אלף יצאו לחו"ל בחודש זה פעמיים או יותר2.
•  כ-77% מהיוצאים פעמיים או יותר היו גברים.
• הגיל הממוצע של הישראלים אשר יצאו לחו"ל היה 41 שנים

 

[1] כולל אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל ומגיעים לביקורי מולדת.

[2] הנתונים בפסקה זו מתייחסים למספר התושבים הישראלים שיצאו לחו"ל וכן לסה"כ היציאות שלהם.

הנתונים בהמשך ההודעה מתייחסים אך ורק למספר היציאות ולא למספר התושבים היוצאים. {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}