י"ד אייר, תשס"ח
19 מאי 2008
087/2008
כתבה טלי רוזנפלד
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

אפריל 2008
• 321 אלף ישראלים בקירוב ( 55% מהם גברים) יצאו לחו"ל; כ-355 אלף יציאות נרשמו בסך הכל.
•   כ-302 אלף מהיוצאים לחו"ל יצאו פעם אחת בלבד במהלך חודש אפריל, וכ-19 אלף יצאו לחו"ל בחודש זה פעמיים או יותר .
•  כ-77% מהיוצאים פעמיים או יותר היו גברים.
• הגיל הממוצע של הישראלים אשר יצאו לחו"ל היה 39 שנים.
נתונים אלו מבוססים על רישום תנועות הישראלים בגבולות.

יציאות לחו"ל (לוח 1)
כ-303 אלף מהיציאות לחו"ל  באפריל 2008 (85% מכלל היציאות) היו בדרך האוויר, וכ-41 אלף היו בדרך היבשה, מתוכן 12 אלף  יציאות היו  לסיני דרך מעבר הגבול "אילת" ,יצוין כי בעקבות פריצת הגבול בין מצרים לרצועת עזה ב-23.1 התקבלה אזהרה לישראלים שלא לצאת לסיני, ולשוהים שם להתפנות לאלתר.
29 אלף יציאות נרשמו במעברי הגבול לירדן (מעברי "נהר הירדן" "אלנבי" ו"ערבה"). 11 אלף יציאות היו בדרך הים.
ינואר-אפריל
בינואר-אפריל  2008 נרשמו 1.1 מיליון יציאות לחו"ל (עלייה של 3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד), מתוכן 930 אלף יציאות בדרך האוויר (עליה של 4%), ו-125 אלף בדרך היבשה (ירידה של 5%). בדרך הים היו 12 אלף  יציאות (ירידה  של 4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד).

 

[1] כולל אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל ומגיעים לביקורי מולדת.
[2] שימו לב ! – הנתונים בפסקה זו מתייחסים למספר התושבים הישראלים שיצאו לחו"ל וכן לסה"כ היציאות שלהם. 
הנתונים בהמשך ההודעה מתייחסים אך ורק למספר היציאות ולא למספר התושבים היוצאים. {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}