כ"ז אב, תשס"ח
28 אוגוסט 2008
174/2008

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

מחר, יום ו', 29.8.08 תפרסם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את המכרז לסגל רכזי הסוקרים לסקר מפקד האוכלוסין 2008 כחלק משלב ההתארגנות לקראת ביצוע סקר מפקד האוכלוסין 2008.

תפקיד רכזי הסוקרים הוא ניהול צוות הסוקרים, ליווי וסיוע לסוקרים בשטח - מתן מענה לבעיות פקידה העולות בשטח.

סגל רכזי הסוקרים הוא המכרז הרביעי שמוציאה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עבור סגלי סקר מפקד האוכלוסין 2008.  המכרז הראשון שפורסם ב- 16.5.08  היה  לסגל הניהולי. המכרז השני שפורסם ב- 4.7.08 היה עבור סגל המפקחים. המכרז השלישי שפורסם ב- 11.7.08  היה עבור סגל רכזים גיאוגרפיים.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}