כ"ה אדר ב' ב, תשס"ח
01 אפריל 2008
061/2008
כתבו חנה טובי (תחום חקלאות וסביבה), ד"ר משה ינאי (תחום חקלאות, סביבה ואנרגיה)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

       בשנת 2007:

  • ערך התפוקה החקלאית -  22.7 מיליארד ש"ח, עלייה של  8.2% לעומת 2006.
  • ערך התשומה החקלאית - 14.9 מיליארד ש"ח, עלייה של 13.6% לעומת 2006. 
  • כמות התוצרת המיועדת ליצוא עלתה ב-16.3%, לעומת עלייה של 2.3% בשנה הקודמת.
  • מחירי התוצרת ליצוא עלו ב-3.8%. 
  • עלייה של 27.3% בכמות פרי ההדר המיוצא.
  •  ירידה של 11.6% בכמות הכותנה המיוצאת.
  • עלייה של 8.7% בכמות המספוא המשווקת לחקלאים, למרות עלייה של 21.5% במחיר.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}