י"ג תשרי, תשס"ט
12 אוקטובר 2008
206/2008


 
על פי נתוני הסקר החברתי, בקרב ישראלים בני 54-25 (גילי העבודה העיקריים):

  • חלה עלייה בשיעור הגברים החרדים השייכים לכוח העבודה: מ- 42% בשנת 2002, ל- 53% בשנת 2007. 
  • לראשונה משנת 2002, שיעור הגברים החרדים המשתתפים בכוח העבודה - 53%, עלה על שיעור הנשים החרדיות המשתתפות בכוח העבודה - 51%.
  • 26% מבני 54-25 שאינם בכוח העבודה הרגישו בשנה האחרונה עניים, בהשוואה ל- 11% שהרגישו כך מקרב בני 25- 54 המשתתפים בכוח העבודה.
  • כחמישית (20%) מהיהודים שאינם בכוח העבודה וכשליש (34%) מהערבים שאינם בכוח העבודה הרגישו עניים בשנה האחרונה.

    בקרב בני 20 ומעלה:
  • עלייה הסתמנה בשיעור המצפים לשיפור במצבם הכלכלי בין השנים 2003 -2007: 39% לעומת 51%  בהתאמה.
אחוז הצופים הרעה במצבם הכלכלי ירד מ-  24.4% ב- 2003  ל- 13.0% ב- 2007.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}