ח' חשון, תשס"ט
06 נובמבר 2008
228/2008
כתבה סיגל זנטי
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

נתונים מנוכי עונתיות ומגמה [1]

קצב הגידול של מספר משרות השכיר בקרב העובדים הישראלים, על פי נתוני המגמה, היה בחודשים יוני-אוגוסט 2008, 0.8% בחישוב שנתי. קצב הירידה של השכר הממוצע למשרת שכיר, במחירים קבועים, באותה תקופה היה 3.5% בחישוב שנתי.

זאת בהסתמך על עיבוד ראשוני של מדגם דווחי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי על משרות ושכר על גבי טופס 102, וגם ממקורות מנהליים אחרים.

 

[1] לצורך השוואה של נתוני שכר ומשרות לתקופות קודמות, יש להשתמש בנתונים מנוכי עונתיות. זאת לאחר שהוסרה  השפעת העונתיות וההשפעה של החגים וימי הפעילות מהנתונים  המקוריים. הסבר מפורט ומעודכן על תהליך ניכוי עונתיות ואמידת המגמה מתפרסם ב"הגורמים העונתיים וגורמי ההתאמה מראש לשנת 2007 מגמות ל-2007-2003" (באתר הלמ"ס באינטרנט בלבד: הגדרות, סיווגים ושיטות, שיטות סטטיסטיות, סדרות עתיות) בכתובת: http://www.cbs.gov.il/publications/tseries/seasona107/presentationh07.pdf{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}