כ"ד אייר, תשס"ח
29 מאי 2008
100/2008
כתב גרשון קון
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

• ירידה של כ-14% במספר הדירות שהוחל בבנייתן ברבע הראשון של 2008, לעומת הרבע המקביל ב-2007 (ירידה בכל המחוזות, ועלייה באזור יהודה והשומרון)
• 44.3% מהדירות שהוחל בבנייתן ברבע הראשון של 2008 נבנות בוילות ובבתים דו-משפחתיים, לעומת 40.7% ברבע המקביל ב-2007{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}