כ"א אלול, תשס"ח
21 ספטמבר 2008
193/2008

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
• על פי נתונים מנוכי עונתיות, בשבעת החודשים הראשונים של שנת 2008 (חודשים ינואר-יולי), נרשמה עליה של 2.8% בפדיון ענפי המסחר והשירותים.
• על פי נתוני המגמה, בחודשים מאי-יולי 2008, עלה הפדיון בענפי המסחר והשירותים ב-4.4%
 בחישוב שנתי, וזאת בהמשך לעלייה של 1.1% בחישוב שנתי בחודשים פברואר-אפריל 2008.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}