כ"ח תשרי, תשס"ט
27 אוקטובר 2008
215/2008

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ינואר -  ספטמבר  2008 נתונים מקוריים (לוח 1 )
מבקרים - תיירים ומבקרי יום*
בחודשים ינואר – ספטמבר השנה נרשמו 2.265 מיליון כניסות מבקרים לישראל ( 38% יותר מהתקופה המקבילה אשתקד).1.9 מיליון מתוכן היו כניסות של תיירים (עלייה של 29%), ו-339.6 אלף כניסות של מבקרי יום. תופעת מבקרי היום שהחלה ב-2007, הייתה מצומצמת במחצית הראשונה של 2007, ובמהלך השנה היא התרחבה; אי לכך נתוני ינואר – ספטמבר 2008 גבוהים עד פי שלושה מהחודשים המקבילים אשתקד.

תיירים
1.58 מיליון מכניסות התיירים היו בדרך האוויר (עלייה של 24%), רובן ככולן דרך נתב"ג. 
בדרך היבשה נרשמו 337 אלף כניסות - 59% יותר מהתקופה המקבילה אשתקד.

 

* "תייר" – מבקר השוהה בישראל מעל 24 שעות
   "מבקר יום" – מבקר השוהה פחות מ-24 שעות, בקבוצה זו כלולים גם הנוסעים בשיוט.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}