י"א אדר א', תשס"ח
17 פברואר 2008
021/2008

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ינואר 2008
מבקרים – תיירים  ומבקרי יום
בחודש ינואר השנה נרשמו 182 אלף כניסות מבקרים לישראל. מתוכן   151 אלף   תיירים  , והשאר  31 אלף  היו כניסות של מבקרי יום   .
תיירים 1

מתוך כניסות התיירים , 122 אלף היו בדרך האוויר, 29 אלף כניסות היו בדרך היבשה, לא נרשמו כניסות תיירים בדרך הים.
מתוך 122 אלף הכניסות בדרך האוויר כ-119 אלף היו דרך נתב"ג  ו-2,400 היו בטיסות ישירות לאילת.
מתוך 29 אלף  הכניסות בדרך היבשה 16 אלף היו דרך תחנות הגבול עם ירדן (6,900 מתוכן דרך גשר אלנבי), ועוד   13 אלף היו דרך תחנת הגבול אילת.
על כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד התיירות – בהסתמך על סיכומים ארעיים  של הנתונים.

ביקורי יום  2

בחודש ינואר היו 31,300  כניסות של מבקרי יום , 29,300 מתוכן היו בדרך היבשה והשאר בדרך האוויר (2,000 כניסות), לא נרשמו כניסות של נוסעים בשיוט.
מתוך הכניסות בדרך היבשה רובן 26( אלף) היו כניסות דרך מעבר גבול אילת (טאבה) לביקורי יום בישראל . זאת בעקבות ההקלה במדיניות מתן אשרות כניסה לישראל לביקורי יום,  לקבוצות מאורגנות של תיירים ממזרח אירופה.  
הארצות העיקריות מהן באו מבקרי היום שנכנסו דרך טאבה:
רוסיה -  11,000
אוקראינה -  7,000
פולין – 3,500

 

[1] החל בינואר 2008 ההגדרה של "תייר" -  מבקר השוהה בישראל מעל 24 שעות. 
[2] החל בינואר 2008 ההגדרה של " מבקר יום " – מבקר השוהה פחות מ- 24 שעות, בקבוצה זאת כלולים גם הנוסעים בשיוט.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}