כ"ז סיון, תשס"ח
30 יוני 2008
125/2008

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

 בשנת 2007:
• כ-2,284,000 כלי רכב מנועיים בישראל, מתוכם כ-1,779,000 כלי רכב פרטיים.
• כ-108,100 כלי רכב נוספו נטו למצבת כלי הרכב - גידול של 5% לעומת 2006, והגבוה ביותר בשבע השנים האחרונות.
• כ-217,600 כלי רכב חדשים נוספו למצבה - גידול של 30% לעומת התוספת בשנת 2006.
• 16.4% מכלל כלי הרכב המנועיים מונעים בסולר, 2.7% מכלי הרכב הפרטיים
• כ-4,500 כלי רכב הונעו באמצעות גז מתוכם כ-3,200 כלי רכב פרטיים
• 39% מכלי הרכב הנעים בישראל מיוצרים ביפן  ו- 11% בקוריאה הדרומית
• רמת המינוע בישראל – 315 כלי רכב לכל 1,000 תושבים, נמוכה יחסית למדינות המפותחות בעולם.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}