כ"ח תשרי, תשס"ט
27 אוקטובר 2008
214/2008
כתבה טילדה חייט
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ספטמבר 2008
בספטמבר 2008 (לוח 1) נרשמו 1.8 מיליון לינות, מתוכן 42%  לינות של תיירים (766 אלף).
תפוסת החדרים הממוצעת במלונות בספטמבר השנה הייתה 69% בעוד שבספטמבר 2007 היא הייתה - 55%   בלבד. למעט חודש אוגוסט, תפוסת החדרים בכל חודש ב-2008 הייתה גבוהה מזו שנרשמה ב-2007 ובחודש ספטמבר הפער בתפוסה היה הגבוה ביותר.
ינואר-ספטמבר 2008
בתשעת החודשים הראשונים של 2008 נרשמו 16.5 מיליון לינות – עלייה של 7% לעומת אותה תקופה אשתקד: במספר לינות התיירים נרשמה עלייה של 25% ובמספר לינות הישראלים נרשמה ירידה של 5%.
תפוסת החדרים - (לוח א') בכל המחוזות נרשמה תפוסה של כ- 60% ויותר. בהשוואה לינואר-ספטמבר 2007 נרשמה עליה בתפוסה בכל המחוזות. במחוז תל-אביב התפוסה הגיעה ל-78%  העלייה הגדולה ביותר בתפוסה (לעומת 2007) הייתה במחוז ירושלים (68% לעומת 57%). {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}