י"ג אב, תשס"ח
14 אוגוסט 2008
158/2008

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

" אמר רבי שמעון בן-גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים, שבהם בני ישראל יוצאין בכלי לבן... ובנות ירושלים יוצאות וחונות בכרמים. וכך הן אומרות, שא נא בחור עיניך וראה מה אתה בורר לך, אל תיתן עינייך בנוי, אלא תן עיניך במשפחה..."
 
בשנת 2006:
• 44,685 זוגות התחתנו בישראל בבתי הדין המוסמכים לעריכת נישואין , מתוכם 33,880 יהודים, 9,273 מוסלמים, 707 נוצרים ו-772 זוגות דרוזים.
• שיעור הנישואין ביחס לאלף נפשות בגיל 15 ומעלה עמד על 18.2 לאלף בקרב הגברים ועל 17.2 לאלף בקרב הנשים.
• גיל הנישואין החציוני  בקרב החתנים היה 27.8 (27.3 בקרב הנישאים לראשונה). גיל הנישואין החציוני של הכלות היה 24.7 (24.2 בקרב הנישאות לראשונה).
• גיל הנישואין החציוני משתנה בין הדתות השונות והוא גבוה ב-1.8 שנים בקרב החתנים היהודים בהשוואה לחתנים המוסלמים (28.2 לעומת 26.4). בקרב הכלות הפרש הגילים בין הדתות גבוה יותר והוא עמד בשנת 2006 על 4.9 שנים (25.7 בקרב הכלות היהודיות לעומת 20.8 בקרב הכלות המוסלמיות). {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}