כ"ז תשרי, תשס"ט
26 אוקטובר 2008
213/2008

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

לרגל יום המלחמה הבינלאומי בעוני אשר חל  ב-17 באוקטובר 2008, מפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את דוח פני החברה מס' 1. בדוח מובאים נתונים שונים בנושאים של עוני והדרה חברתית, השוואות בינלאומיות  והתמקדות בנתונים על רווחה, בריאות, חינוך, תאונות דרכים, עבריינות ועוד.
 בשנת 2006 43% ממשקי הבית בהם מבוגר יחיד עם ילדים נמצאו בסיכון לעוני. כ-95% ממשקי בית אלה הן נשים חד הוריות.
 בשנת 2006 38% ממשקי הבית הערביים הינם משקי בית עם 3 ילדים ומעלה, 78% ממשקי בית אלה נמצאו בסיכון לעוני.
 בשנת 2006, 27% מהילדים היהודים נמצאו בסיכון לעוני לעומת 75% מהילדים הערבים.
 מפת הסיכון לעוני בישראל מגלה כי בין היישובים המונים מעל 50 אלף תושבים, שלושת היישובים בעלי הסיכון הנמוך ביותר לעוני הם גבעתיים, מודיעין-מכבים-רעות ורעננה, ואילו שלושת היישובים בעלי הסיכון הגבוה ביותר לעוני הם נצרת, בית שמש ועכו.
 שיעורי הפניות למחלקות לשירותים חברתיים גבוהים יותר בקרב הערבים מכלל האוכלוסייה בישראל (23.3% לעומת 19.7% בהתאמה) .
 כ- 36% מעולי אתיופיה נזקקים לשירותי רווחה בשל עוני וקשיי הכנסה, לעומת 21% מעולי בריה"מ לשעבר ו-23% בקרב ילידי ישראל. 
 בקבוצות הגיל עד 64 (20-44 ו-45-64) אחוז המדווחים על מצב בריאות "לא טוב" בקרב ערבים כפול לעומת האחוז בקרב היהודים.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}