ט"ו אלול, תשס"ח
15 ספטמבר 2008
182/2008

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

מדד המחירים לצרכן

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אוגוסט 2008 ב-0.8 אחוז, בהשוואה לחודש יולי 2008 והגיע ל-107.0 נקודות, לעומת 106.1 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2006=100.0 נקודות).

עליות נרשמו בעיקר סעיפי: ירקות טריים (ב-12.5%), דיור (ב-3.7%), תרבות ובידור (ב-1.9%) ואחזקת הדירה
 (ב-1.2%).

לעומתם ירדו במיוחד סעיפי: הלבשה והנעלה (ב-8.4%) ותחבורה (ב-0.6%).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}