ט"ז חשון, תשס"ט
14 נובמבר 2008
230/2008

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

מדד המחירים לצרכן

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אוקטובר 2008 ב-0.1 אחוז, בהשוואה לחודש ספטמבר 2008 והגיע ל-107.1 נקודות, לעומת 107.0 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2006=100.0 נקודות).

עליות נרשמו במיוחד בסעיפי: ירקות טריים (ב-5.2%), הלבשה והנעלה (ב-5.0%), דיור (ב-0.8%) ומזון (ב-0.6%).

לעומתם ירדו במיוחד סעיפי: פירות טריים (ב-3.0%), תחבורה (ב-1.4%) ותרבות ובידור (באחוז אחד).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}