ח' שבט, תשס"ח
15 ינואר 2008
004/2008

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

מדד המחירים לצרכן

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש דצמבר 2007 ב-0.6 אחוז, בהשוואה לחודש נובמבר 2007 והגיע ל-102.5 נקודות, לעומת 101.9 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2006=100.0 נקודות).

עליות נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: הלבשה והנעלה (ב-10.8%), פירות טריים (ב-3.8%), מזון (ב-0.9%), אחזקת הדירה (ב-0.8%), תחבורה (ב-0.6%) ושירותי דיור בבעלות הדיירים (ב-0.3%).

ירידות נרשמו בעיקר בסעיפים: ירקות טריים (ב-2.8%), שכר דירה (ב-0.8%) וריהוט וציוד לבית (ב-0.5%).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}