י"ח כסלו, תשס"ט
15 דצמבר 2008
256/2008

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

מדד המחירים לצרכן

מדד המחירים לצרכן ירד בחודש נובמבר 2008 ב-0.6 אחוז, בהשוואה לחודש אוקטובר 2008 והגיע ל-106.5 נקודות, לעומת 107.1 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2006=100.0 נקודות).

ירידות נרשמו במיוחד בסעיפי: תחבורה (ב-4.4%), ירקות ופירות (ב-4.4%), אחזקת הדירה (ב-1.5 אחוזים)
ומזון (ב-0.6%).

לעומתם עלו במיוחד סעיפי: דיור (ב-2.5%), הלבשה והנעלה (ב-2.1%) ושונות (ב-0.4%).{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}