כ"ג אייר, תשס"ח
28 מאי 2008
098/2008
כתבו רות סחייק (תחום סטטיסטיקה של עבודה), מרק פלדמן (תחום סגן מנהל אגף בכיר מיקרו כלכלה)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ברבע הראשון של שנת 2008:
• אחוז הבלתי מועסקים – 6.3% (לעומת 6.7% ברבע הקודם)
• אחוז בני 15 ומעלה בכוח העבודה האזרחי 56.6% (לעומת 56.1% ברבע הקודם)
• אחוז הבלתי מועסקים בקרב בני 64-25 – 5.3% (לעומת 5.6% ברבע הקודם)
• אחוז בני 64-25 בכוח העבודה האזרחי 75.0% (לעומת 74.6% ברבע הקודם)
• שיעור התעסוקה בקרב בני 15 ומעלה – 53.1% (לעומת 52.4% ברבע הקודם)
• שיעור התעסוקה בקרב בני 25 – 64 , 71.0% (לעומת 70.4% ברבע הקודם)      

 חדש: נתונים רבעוניים של תכונות כוח העבודה האזרחי של הנוער בגיל  17-15, של בני 64-25 ושל שיעור התעסוקה (אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני 15 ומעלה  ובקרב בני 25-64. (לוחות 1.17-1.23 ב"רבעון סקר כוח אדם – סטטיסטיקה של עבודה ושכר" באתר האינטרנט)                               {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}