ו' שבט, תשס"ח
13 ינואר 2008
003/2008
כתבה הלן ברוסילובסקי, תחום סחר חוץ
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בשנת 2007:
• עלייה של 86.6% בגירעון המסחרי (ללא אניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה)
• עלייה של 18.6% ביבוא הסחורות
• עלייה של 15.6% ביצוא הסחורות
• עלייה של 16.9% ביצוא התעשייתי (ללא יהלומים)
• עלייה של 30.7% ביצוא החקלאי
• יצוא כימיקלים וזיקוק נפט (למעט תרופות) הסתכם ב-6.3 מיליארד דולר, הגבוה מבין כל ענפי התעשייה (למעט יהלומים){{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}