ג' ניסן, תשס"ח
08 אפריל 2008
063/2008
כתבו נאוה ברנר, אסנת חזן, תחום חשבונות ההוצאה לשירותים החברתיים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

• בשנת 2004: המלכ"רים היוו 6.9%  מהתוצר המקומי הגולמי , בשנת 1991 היווה מגזר זה - 6.0%
• שלושת מקורות המימון העיקריים של פעילות המלכ"רים הם : הקצבות ממשלתיות (51% מן ההכנסות), מכירת שירותים לממשלה ולסקטור הפרטי (28%), ותרומות מפרטים, מעסקים ומחו"ל (19%).
•  אחוז המכירות מתוך ההכנסות במלכ"רים הוא הגבוה ביותר בתחומים רווחה (51%), ותרבות ספורט ונופשה (43%).
• עלות העבודה היא החלק הארי בהוצאות מלכ"רים בתחומים חינוך ומחקר (72% מן ההוצאות) ורווחה (59%). ביתר התחומים מרכיב עלות העבודה נע בין 23% - 49%, להוציא את תחום הפילנתרופיה וההתנדבות שבו מרכיב עלות העבודה נמוך במיוחד ועומד על 18% מן ההוצאות.
• בשנת 2004 הועסקו במלכ"רים  365,000 שכירים, והיוו 17.5% מכלל השכירים המועסקים במשק (ללא עובדים זרים ועובדים מן הרשות הפלשתינאית), לעומת 10.5% בשנת 1991.
• בשנת 2004, נאמד היקף העבודה במלכ"רים ב - 306,454 משרות מלאות. מתוכן, 88% של  עובדים בשכר, ו – 12% מתנדבים{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}