י"ח אלול, תשס"ח
18 ספטמבר 2008
191/2008
כתבה מוריה ג'ורג'י, תחום בריאות ותנועה טבעית
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

• בשנת 2006 נרשמו 19,452 פניות של נשים לוועדות להפסקת היריון. 98.8% מהן אושרו ע"י הוועדות.
• 11.6 מתוך כל  100 הריונות ידועים מסתיימים בהפסקת היריון יזומה.
• שיעורי הפניות של  הנשים המוסלמיות לוועדות להפסקת היריון הם הנמוכים ביותר. 
• 14.3% מהפניות הן של נשים מתחת לגיל 19.
• 44% מהפניות הן של נשים רווקות.
• 89.3% מהפניות הן בשליש הראשון של ההיריון (עד שבוע 12).
• 54.8% מהפניות הן בעקבות היריון מחוץ לנישואין.
•  17.6% מהפניות נתמכות בסעיף "סיכון למום גופני או נפשי בעובר"

 

[*] הפניות נעשו על פי חוק העונשין (הפסקת היריון) 1977. כל הנתונים המופיעים כאן מבוססים על הפסקות היריון חוקיות.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}