כ"א סיון, תשס"ח
24 יוני 2008
120/2008
כתבה יפית אלפנדרי
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

הפרסום, "משקי בית ערביים הוצאות והכנסות 2006", מציג נתונים של משקי בית ערביים מתוך סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות משולב לשנת 2006. זהו פרסום ראשון בו יש ניתוח מקיף והשוואה בין רמת החיים של משקי הבית הערביים לבין משקי הבית היהודיים, במגוון תחומים הקשורים למשק הבית.

הפרסום כולל לוחות על: הכנסות, הוצאות, נתוני דיור ובעלות על מוצרים בני קיימה במשקי בית, לפי מספר נפשות, מספר מפרנסים ומספר ילדים לשנת 2006. בנוסף לכך, בפרסום  יש לוחות בהם השוואה לאורך שנים (לשנים 2006-1997).
הנתונים על משקי הבית של ערבים מוצגים  תוך השוואה עם הנתונים של משקי הבית של יהודים*.

 

[*] משק בית ערבי מוגדר כמשק בית בו נציג משק הבית הנו מוסלמי או דרוזי, או נוצרי הגר ביישוב לא יהודי.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}