כ"ח אדר א', תשס"ח
05 מרץ 2008
037/2008

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

לאחרונה הושלמה התקנתם של למעלה מ-100 מחשבים, 16 שרתים ותוכנות מתקדמות  שהוענקו ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולספקי מידע נבחרים במסגרת התוכנית של ארגון ה-Medstat II  לשיתוף פעולה בין מדינות האזור בתחום הסטטיסטיקה. מרבית השרתים נועדו לשדרג את אבטחת המידע  בלמ"ס ולסייע בחילופי המידע בין מדינות. בימים אלה הוחל בהטמעת התוכנות באמצעות קורסי הדרכה לעובדים, הנכללים גם הם במסגרת המענק. יצוין, כי הליווי וההדרכה בחסות ה-II Medstat מביאים ליצירת מפגשים עם נציגי המדינות המשתתפות, המפרים את העבודה ההדדית ותורמים ליצירת מסגרות לחילופי מידע במגוון נושאים בתחום הסטטיסטיקה.

 

כך נמסר מפי הסטטיסטיקן הממשלתי, פרופ' שלמה יצחקי, בהתכנסות של המועצה הציבורית לסטטיסטיקה שהתקיימה ב-5 במרס 2008, והמלווה דרך קבע את פעילויות הלשכה בתוקף חוק פקודת הסטטיסטיקה. המועצה מורכבת מנציגים של מוסדות המדינה, מוסדות להשכלה גבוהה ולמחקר ומומחים לסטטיסטיקה מכל תחומי המשק. חברי המועצה הביעו את הערכתם למשלחת האיחוד האירופי שהכירה בחשיבות הנושא למען הפקה טובה ויעילה יותר של נתונים סטטיסטיים.

 

במסגרת הציוד הרב שנקלט בלמ"ס התקבלה תוכנה מתקדמת- ArcServer  , המאפשרת פיתוח כלי GIS בסביבה אינטרנטית  שיאפשרו לעובדי הלשכה קליטה ועריכה של מידע מרחבי, תחקורו ותשאולו ואף הצגתו בחתכים שונים באמצעות מפות אינטראקטיביות. 
יכולות התוכנה הודגמו בפני חברי המועצה, שראו את חשיבותה בכך שהיא תאפשר את המשך הנגשת טכנולוגיית ה- GISלכלל עובדי הלמ"ס וזאת בעלויות מינימליות תוך התאמה מלאה לטכנולוגיה המשרתת כיום את הלמ"ס.

שדרוג מערכות המידע ושיפור סביבת העבודה ביחידות השונות בלשכה לסטטיסטיקה ישפרו, בין היתר, את עבודת ספקי המידע, את איסוף הנתונים והפצתם לציבור הרחב. הם יקדמו את עבודת הלשכה הן בשל יישום התוכנות הייחודיות והמתקדמות והן בשל ירידה צפויה בתקלות בגין ציוד ישן

 

 {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}