י"ט אלול, תשס"ט
08 ספטמבר 2009
196/2009
כתב אנטולי לוין
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
מאגר הנתונים של הלמ"ס מכיל סדרות עתיות בהן נתונים מפורטים ומעודכנים על המשק והאוכלוסייה בישראל. המאגר במתכונתו החדשה מגובש ומאורגן במטרה לסייע למשתמש למצוא את מבוקשו בצורה קלה; למשתמשים המבקשים לקבל קובץ אחד עם סדרות נתונים בנושאים שונים, ניתנת האפשרות לבנות "סל סדרות" אישי שבו ניתן לצרף סדרות נתונים בנושאים שונים.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}