כ' אב, תשס"ט
10 אוגוסט 2009
167/2009

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) העלתה בימים אלה לאתר האינטרנט מחולל לוחות ומחולל מפות בנושא בינוי. שני המחוללים ניתנים לשימוש הן בנפרד והן במשולב. התוכנות ששימשו להקמת מחוללים אלה פותחו בלמ"ס ככלי עבודה לצרכני המידע בתחום זה. יוזכר כי בלמ"ס פותחו עד כה שני מחוללים בתחום תאונות הדרכיםׂ ובתחום "הסקר החברתי".

להודעה המלאה


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}