ד' אלול, תשס"ט
24 אוגוסט 2009
184/2009

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה החלה בסקר שוטף חדש שאוסף מידע לגבי משרות פנויות. הסקר מתבצע לקראת הצטרפותה של ישראל לארגון ה – OECD כחלק מדרישות הארגון.
מטרתו המרכזית של הסקר היא לספק נתונים חודשיים לגבי הביקוש לעובדים בקרב המעסיקים. הסקר נועד לספק נתונים על כמות המשרות הפנויות בענפי המשק השונים, בחתך של משלחי היד . {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}