י"ד אדר, תשס"ט
10 מרץ 2009
048/2009
כתב שמעון אריאלי, תחום מאזן התשלומים ומסחר בינלאומי
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בשנת 2008:
• העודף בחשבון השוטף הסתכם ב-1.6 מיליארד דולר, לאחר עודף של 4.2 מיליארד דולר בשנת 2007
• הגירעון בחשבון הסחורות והשירותים הגיע ל-3.8 מיליארד דולר, לעומת 2.6 מיליארד דולר בשנה הקודמת
• השקעות ישירות של תושבי חו"ל בישראל הסתכמו ב-10.5 מיליארד דולר, בדומה להשקעות ב-2007
באוקטובר-דצמבר 2008:
• ירידה חדה ביצוא וביבוא של סחורות ושירותים לעומת הרבע הקודם
• החשבון השוטף מסתכם בעודף של 0.5 מיליארד דולר, בהשוואה ל-0.7 מיליארד דולר ברבע הקודם
• מימושים של תושבי חו"ל בניירות ערך סחירים בבורסה, בעיקר במניות{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}