כ"ב תמוז, תשס"ט
14 יולי 2009
141/2009

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תפרסם בקרוב פרסום ראשון בנושא מדדים לפיתוח בר קיימה. פיתוח בר קיימה  מוגדר כפיתוח העונה על צורכי הדור הנוכחי מבלי שתיפגע היכולת לספק מענה לצורכיהם של הדורות הבאים. פיתוח בר קיימה מדגיש את הצורך בהתייחסות להיבטים סביבתיים, חברתיים וכלכליים במשולב על מנת להבטיח השגת צמיחה כלכלית מרבית, שוויון פנים דורי ושוויון בין דורי תוך התחשבות במגבלות הסביבה.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}