ח' כסלו, תש"ע
25 נובמבר 2009
264/2009
כתבו מרק פלדמן (תחום סגן מנהל אגף בכיר מיקרו כלכלה), רות סחייק (תחום סטטיסטיקה של עבודה)
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ברבע השלישי של שנת 2009:
• אחוז הבלתי מועסקים - 7.8% (לעומת 8.0% ברבע הקודם)
• אחוז בני 15 ומעלה בכוח העבודה האזרחי - 56.5% (ללא שינוי לעומת הרבע הקודם)
• אחוז הבלתי מועסקים בקרב בני 25-64 - 6.7% (לעומת 7.1% ברבע הקודם)
• אחוז בני 25-64 בכוח העבודה האזרחי - 74.9% (לעומת 75.0% ברבע הקודם)
• שיעור התעסוקה בקרב בני 15 ומעלה - 52.1% (לעומת 52.0% ברבע הקודם)
• שיעור התעסוקה בקרב בני 25-64 - 69.9% (לעומת 69.6% ברבע הקודם){{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}