כ"ח אב, תשס"ט
18 אוגוסט 2009
179/2009
כתבה דפנה הוארטה, תחום בריאות ותנועה טבעית
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

בשנת 2007 נפטרו בישראל 39,948 תושבים, שהם מעט יותר מחצי אחוז (0.6%) מאוכלוסיית ישראל לאותה שנה. 49.6% מהנפטרים היו זכרים, ו- 50.4% נקבות.
79% מהנפטרים היו מעל גיל 65 (63% היו מעל גיל 75;  31% היו מעל גיל 85). 6% מהנפטרים היו מתחת לגיל 45 (1.5% מהנפטרים היו תינוקות עד גיל שנה).
עשר סיבות המוות השכיחות ביותר לשנת 2007 מוצגות בטבלה 1. סיבות אלה גרמו ל-77% מכלל הפטירות באותה שנה. שלוש סיבות המוות השכיחות ביותר היו שאתות ממאירות (סרטן), מחלות לב, ומחלות כלי דם במוח, שלוש סיבות אלה מהוות כמחצית  מכלל הפטירות בישראל.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}