י"ג תמוז, תשס"ט
05 יולי 2009
136/2009

לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

שלב השלמת המידע של סקר מפקד האוכלוסין, אשר החל ב-25/03/09,  הסתיים ביום חמישי, ערב ה- 2 ביולי   2009.

במהלך שלב השלמת המידע, התקשרו סוקרים מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לכמאה אלף משקי-בית, לבירור כתובתם במועד הקובע של המפקד – 27 בדצמבר 2008.

בכך, הגיע לסיומו שלב איסוף הנתונים  למפקד האוכלוסין של שנת 2008.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מודה לציבור על שיתוף הפעולה. הנתונים שנאספו יאפשרו לשקף תמונת מצב מהימנה של פיזור האוכלוסיה ומאפייניה בישראל.

נתונים ראשוניים ממפקד האוכלוסין המשולב 2008, יפורסמו סמוך לראש השנה בתחילת ספטמבר 2009.  נתונים  נוספים יתפרסמו במהלך המחצית הראשונה של 2010.

 

 

 {{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}