כ' אב, תשס"ט
10 אוגוסט 2009
166/2009
כתבו אביתר קירשברג (תחום מדע וטכנולוגיה), טל מיזן
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 
בשנת 2007 (במחירים קבועים):
• ההוצאה למחקר ופיתוח (מו"פ) בענפי התעשייה גדלה ב-6%.
• ההוצאה למו"פ בענף שירותי מחשוב (תוכנה) ובענף המו"פ  (הכולל חברות הזנק, חממות טכנולוגיות ומכוני מחקר) גדלה ב-20%.
• כ-4% מההוצאה למו"פ מומנה בשנת 2007 ממקורות ממשלתיים ומקרנות בין לאומיות לעומת 4.5% בשנת 2006. בענפי התעשייה ירד שיעור המימון (מ-5.1%  ל-4.5%  בשנת 2007) ובענפי שירותי המחשוב ומו"פ נשאר יציב.
• 55% מהמו"פ העסקי בוצע על ידי חברות בבעלות זרה.
• 44% מהמו"פ בענף שרותי מחשוב ובענף מחקר ופיתוח בוצע על ידי מרכזי פיתוח בינלאומיים.
• בענפי התעשייה מבצעים עשרה מפעלים 44% מהמו"פ, בעוד בענף שירותי מחשוב ובענף המו"פ מבצעות עשר חברות 33% מהמו"פ.
• מספר המשרות במו"פ 56.8 אלף, עלייה של 13% לעומת שנת 2006.


{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}