כ"ט סיון, תשס"ט
21 יוני 2009
124/2009
כתב ליאור זיסמן, תחום מרשם עסקים
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

על פי נתוני המגמה
• ירידה בפדיון ענפי המסחר והשירותים בחודשים פברואר - אפריל 2009, בשיעור של 3.9%,  לאחר ירידה של 11.5% בחודשים נובמבר 2008 -  ינואר 2009.
• בענף המסחר הקמעוני עלה הפדיון בחודשים פברואר - אפריל 2009 ב - 2.9%, לאחר ירידה של  4.6% בשלושת החודשים הקודמים.
• בענפי שירותי הבריאות, הרווחה והסעד עלה הפדיון ב - 5.8%, לאחר עליה של 2.5% בחודשים נובמבר 2008 - ינואר 2009.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}