כ"ה אלול, תשס"ט
14 ספטמבר 2009
201/2009
כתבה לנה אוסטרובסקי, תחום תיירות
לקבלת הסברים נא לפנות לדוברות 02-6527845 dover@cbs.gov.il


 

ינואר – יוני 2009 (במחירים שוטפים)
• במחצית הראשונה של 2009 הסתכם פדיון מלונות התיירות (לוח 2),  ב – 3.4 מיליארד ₪, ירידה של  6% לעומת התקופה המקבילה ב- 2008. עיקר הירידה בפדיון נבעה מהירידה בפדיון מתיירים –ירידה  של 11.5% - שהסתכם ב- 1.4 מיליארד ש"ח. מספר לינות בתקופה הנחקרת ירד  ב 13% כאשר לינות תיירים ירדו בכ- 27% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד.
• הירידה הגדולה במספר לינות התיירים נובעת ככל הנראה מביטולים שנרשמו עקב העלייה במתיחות הביטחונית באזור  ומהמשך המיתון הכלכלי בעולם.
• באפריל- מאי 2009, הירידה בסך הפדיון  בהשוואה לאותה תקופה אשתקד הייתה פחות מאחוז ואילו בשלושת החודשים  הראשונים של 2009 ( לעומת תקופה מקבילה אשתקד) נרשמה  ירידה  יותר חדה של 13%.  בפדיון מתיירים נרשמה גם כן ירידה בחודשים אפריל- מאי  2009 אך הייתה מתונה יותר מזו  שנרשמה בינואר – מרס 2009 (9% לעומת 15.5%  בהשוואה לתקופות מקבילות ב 2008) .
• הפדיון מישראלים (עבור לינות, אירועים ושאר שירותי המלונות, וכן מתיירים שרכשו שירותים שאינם פטורים ממע"מ) ירד במחצית הראשונה בפחות מאחוז  , לעומת אותה תקופה ב- 2008 והסתכם ב-2.0 מיליארד ₪. במחצית הראשונה של 2009  הפדיון מישראלים מתחלק לשתי תקופות עם מגמות מנוגדות. בשלושת החודשים הראשונים של 2009 פדיון מישראלים בהשוואה לתקופה מקבילה ב-2008 ירד ב 10% , ואילו בחודשים אפריל- יוני של 2009 הפדיון מישראלים עלה ב-6 % בהשוואה לאותה תקופה אשתקד.
• הפדיון במלונות התיירות במחצית הראשונה של 2009  ירד לעומת אותה תקופה אשתקד בכל הערים פרט להרצלייה  ושפת ים המלח. הירידה הגדולה ביותר  בסך הפדיון נרשמה בירושלים ( 13%). (לוח 1)
• במחצית הראשונה של 2009 חלקם של ירושלים ותל אביב בפדיון מתיירים היווה  59% חלקן של אילת ושפת ים המלח בפדיון מישראלים היה  50%.{{subject.CbsPublishingDocSubjectOWSTEXT}}

{{subject.CbsPublishingDocSubjectEngOWSTEXT}}

{{ 'CbsExpandCollaspseOpenAll' | toResource }} {{ 'CbsExpandCollaspseCloseAll' | toResource }}

{{ 'ErrataCtrl_linkText' | toResource }}
{{ 'ErrataCtrl_TH_DateTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_UpdateReason' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_ChapterNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNumTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_BoardNameTxt' | toResource }} {{ 'ErrataCtrl_TH_FileTypeTxt' | toResource }}
{{ item.date | date : 'dd/MM/yyyy' }} {{ item.CbsErrataUpdateReasonOWSMTXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateChapterNameOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNumOWSTEXT }} {{ item.CbsErrataUpdateBoardNameOWSTEXT }}

{{Pagetitle}}

{{ items[0].date |getDisplayDate}}
{{ item.LinkTitle }}